הערב ב 21:00 פגישה בנושא בחינת מעבר ילדי כיתות א-ה לתיכון ״איתן״

חינוך • 23/9/2020 כניסות

ערב טוב,
*עוד מעט, ב 21:00 בדיוק*, נקיים מפגש תושבים בזום בנושא בחינת מעבר לתיכון ״איתן״.
במפגש נציג מספר נתונים אודות התיכונים במועצה ונשמע הורים של תלמידים משני בתיה"ס שסיימו לימודיהם.

לאחר המפגש יופץ סקר בו נבקש לשמוע מהי העדפתכם.
לאחר חשיבה מחודשת, ומתוך ההבנה שבעתיד ככל הנראה המצב התיכוני הקיים ישתנה, ההשתתפות בסקר ובמפגש, מיועדת להורי *כיתות א-ה*.

המפגש יתקיים בצורה של הצגה, שאלות בצ'אט ותשובות מהמציגים. המיקרופונים של המשתתפים יושתקו, מודים לכם על ההבנה.

קישור מצורף 👇
https://gong.zoom.us/my/ayelet.heiferman

נשמח לראותכם,
ועדת חינוך