חטיבת בני המושבים בנוער העובד והלומד: משמר-דוד

נוער • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב תנועת נוער יולי 2019

ערב טוב 
מצ"ב מכתב מטעם ועדת הנוער היישובית
בברכת שבת שלום