פינת מחזור

קרר עמרם • 7/1/2022 כניסות

אני סבור שהבעיה המרכזית היא בגלל המועצה. המשאית שמרוקנת את הפחים הכתומים צריכה לפנות גם את הקלקרים והפסולת פלסטיק מאזור פינת המחזור בפרט הפסולת שנופלת מהמתקן הלא מוצלח שהם רכשו (המתקן הכתום).

מעבר לזה הבלגן הוא בעיקר סביב מתקן איסוף הקרטונים, אנשים זורקים שם אריזות חשמל עם קלקרים ונילון ואיסוף הקרטונים משאיר את הפסולת הזו מפוזרת.

המועצה צריכה לוודא שהפסולת הזו נאספת אחת לחודש במסגרת איסוף הפסולת הגושית מרחבי הישוב.

בנוסף נדרש מהתושבים להבין ולהפנים שלא ניתן לזרוק פסולת למחזור שלא במקומה.

על כל מקרה הפינות מחזור החשובות האלו הם מפגע שמצריך טיפול.