תודה

בירן גיל • 13/9/2021 כניסות

ברצוני להודות באופן אישי לדותן פלד וליאור שוהם על ההשקעה בזמן מרץ ומחשבה 

בהפיכת הכיכר המרכזית ל'כיכר מרכזית' 

תודה רבה אני מניח שאנשים נוספים רצו לומר ואני משמש להם שופר :)

חתימה טובה