מעצבים את התרבות במועצה בזמן קורונה - וחשוב לנו לשמוע אתכם & ...

תרבות • 26/7/2020 כניסות

מעצבים את התרבות במועצה בזמן קורונה - וחשוב לנו לשמוע אתכם >> bit.ly/2EfZbRn --- לאחרונה גברה ההבנה, כי תקופת הקורונה מייצרת גם הזדמנויות וחדשנות באופן בו אנחנו צורכים תרבות.

נשמח לשמוע ממך, כיצד לדעתך נוכל להציע אירועי תרבות בתקופה זאת ואף לעודד ולתמוך בתרבות המקומית במועצה, תוך שמירה על ההנחיות?

📍 הצטרפו לתהליך שיתוף ציבור, הציעו והשפיעו - bit.ly/2EfZbRn