הודעות אגודת המים 30.01.18

מים • 30/1/2018 כניסות

לתושבים שלום
1-רשות המים הכריזה על שינוי בתעריפי המים לצרכנים. השינוי מתבטא בהוזלה משמעותית
חיוב לקוב בכמות מוכרת-2.569 לפני מעמ, 3.006 כולל מעמ
חיוב לקוב מעל לכמות המוכרת-7.51 לפני מעמ, 8.787 כולל מעמ
גינון ציבורי 5.869 לפני מעמ, 6.867 כולל מעמ
המחירים החדשים נכנסים לתוקף החל מחשבונית ינואר 2018

2-הכרה בכמויות מוכרות
מי שכתובתו המוגדרת בתעודת הזהות היא משמר דוד, זכאי לקבל כמות של3.5 קוב לחודש לנפש במחיר מוזל
תושבים שאכן שינו כתובתם, ומשום מה טרם פנו אלי- מוזמנים לעשות כן.
ההוזלה משמעותית- כדאי!!!
ניתן לראות אם אתם מקבלים חיובים לכמויות מוכרות בחשבונית החודשית
להסברים נוספים- אנא פנו אלי

תודה
AMI HALFIN