היי מי אחראי על השער.להכניס מספר טלפון חדש?

קרן זינגר • כניסות

היי מי אחראי על השער.להכניס מספר טלפון חדש?