מצורף לינק להרשמה לתרומת הדם ביום ראשון ה-18 לאוקטובר. שימו ...

פלדמן שחר • 15/10/2020 כניסות

מצורף לינק להרשמה לתרומת הדם ביום ראשון ה-18 לאוקטובר. שימו לב שכל חצי שעה יכולים להירשם חמישה אנשים : docs.google.com/spreadsheets/d/1P7Hgskm0g73kdNrncqeZkt5qq6Kr-YKDFTZ4s9DODqU/edit?usp=sharing