סימון וצביעת כבישים בישוב

הודעות מיידיות • 8/3/2018 כניסות

שלום,

היום מבוצעת בישוב עבודה מקיפה של סימון הכבישים ( פסי הפרדת נתיבים , סימון פסי האטה ומעברי חצייה )

אנא שימו לב להסדרי התנועה ולחסימות הנתיבים של החברה המבצעת ...

בברכה,

מזכירות הישוב