פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 14-022016

פרוטוקולים • 21/2/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי משמר דוד מס 14022016

שלום,

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 14-022016

בברכה,

ועד מקומי משמר דוד