תודה

גיל בירן • 27/7/2020 כניסות

אני לא יודע מה חשבתם לעצמכם ומי האחראי לכך

ואני רוצה שאנו מעוד מודים גם לעושים וגם להוגים וגם סתם למי שהיה בסוד העיניינים 

 

https://youtu.be/2kEcu_c6yR0