בטחון

מידע לתושב • 11/3/2015 כניסות

רכז הביטחון - איתי קריטי ( 054-5423704 )

david.king.secure@gmail.com

לפתיחת שער הכניסה יש לחייג: 054-3602765