באיזה שעות הרישום לכיתות א׳ , בבתי הספר, מישהו יודע?

משה פולאקביץ • 21/1/2018 כניסות

באיזה שעות הרישום לכיתות א׳ , בבתי הספר, מישהו יודע?