ערב טוב, בהמשך לאסיפת התושבים שהתקיימה ביום חמישי האחרון בנו ...

מזכירות • 24/11/2020 כניסות

ערב טוב, בהמשך לאסיפת התושבים שהתקיימה ביום חמישי האחרון בנוגע למתחם הכניסה ליישוב, ישבנו, חברי הוועד, ודיברנו על כל הנקודות שעלו בפגישה. כפי הצגנו בישיבה הועד ימשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת להבטיח את האינטרס של היישוב על כלל התושבים שבו. אנחנו מתייעצים עם עורכי דין ואנשי מקצוע ונעשה ככל שביכולתנו על מנת להבטיח כי לא תהיה שום חריגה מהמותר בתב"ע וכי לא תהיה פגיעה באיכות החיים ביישוב. כמו כן נמשיך לפעול למיקסום תועלות ליישוב בדמות תוספות תקציבים, השקעות בשיפור פני היישוב וכו. לאור הרצון לקיים שיח מעמיק יותר שלא מתאפשר בפלטפורמות המקוונות, החלטנו לקיים חוגי בית (בהתאם להנחיות) בהם נוכל לקיים שיח פתוח. כך נוכל לגבש תפיסה מייצגת יותר של עמדת התושבים. בסופו של דבר לכולנו אינטרס אחד והוא לשמור על איכות החיים ביישוב בדגש על הקשרים בתוך הקהילה שלנו, ועל כן חשוב לנו שכל צעד יהיה בשקיפות ותוך הידברות. נמשיך ונעדכן בדבר קיום חוגי הבית, ועד היישוב