קול קורא ליישובי המועצה להיעזר במילגאים בפרויקטים מגוונים ביישוב במסגרת מלגות "מעורבות בקהילה" לסטודנטים תושבי המועצה לשנת תש"ף

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

קול קורא ליישובים- מיזם משותף עם יישובי המועצה במסגרת מלגות מעורבות בקהילה תשפ

 

מזכירויות היישובים שלום רב,

 

מצ"ב קול קורא ליישובי המועצה להיעזר במלגאים בפרויקטים מגוונים ביישוב, במסגרת
מלגות "מעורבות בקהילה" לסטודנטים תושבי המועצה לשנת תש"ף.

 

אודה להפצת הדברים האמורים לאיש הקשר הרלוונטי ביישובכם אשר מרכז פעילויות בתחומים חברתיים, קהילתיים ותרבותיים.

 

אנא השיבו במייל חוזר את הטופס המצורף עד ליום 20/11/2019, למען שיתוף פעולה מוצלח!

 

 

תודה ובברכה,

שירי בנית מזרחי

מנהלת ארכיון ופרויקטים

08-9255594

08-9274054