פינוי גזם ופסולת

מידע לתושב • 11/3/2015 כניסות

פינוי אשפה בתית

ימים א', ד'

פינוי גזם

מידי שבוע ב'

איסוף פסולת גושית:

דצמבר 2017

יום ג' 05/12/2017

פינוי כלוב הקרטונים:

מידי יום ג' בשבוע

אין להשליך פסולת שאינה קרטונים למיכל – כדוגמת קרטוני חלב, קלקרים ,ניילונים ,קרשים וכו'.

פסולת גושית כוללת פסולת מוצקה כמו: ריהוט ישן, מקררים, מכונות כביסה, ספות מיטות וכ'.

אין איסוף צמיגים.

אין לערבב בין פסולת מוצקה לבין ערמות הגזם.

לתשומת ליבכם - יש להוציא את הגזם/פסולת גושית יום לפני האיסוף.

נא לא להצמיד לחומת הבית על מנת להקל על האיסוף ע"י זרוע המנוף.