מרכז המחזור אינו מקום לפסולת מוצקה!

יוסי אברמוביץ • כניסות

יש פינוי בימים קבועים.יש להוציא ליד הבית ערב קודם ולא להניח ליד המזכירות.
של מי הגרור העמוס במדטחים ישנים החוסם את הגידה למיכלי הניר?נא לקחת אותו משם מידי .או שאגרור אותו מחוץ לישוב