לידיעתכם פעילות יזומה של מג"ב בוצעה היום לאיתור שבחים בישוב, ...

בטחון • 13/12/2017 כניסות

לידיעתכם פעילות יזומה של מג"ב בוצעה היום לאיתור שבחים בישוב, לכל הפועלים שנבדקו יש אישורי עבודה