תושבים יקרים ביום א הקרוב ב 17:30 תיערך ישיבה של הועדה לתכנון ובניה בה תידון התנגדות הועד והתושבים לבקשת השינויים של היזם בנוגע למבנה בכניסה ליישוב. אנחנו חברי הועד נהיה נוכחים בדיון וניוצג על ידי  עו"ד משה פולאקוביץ. אמנם לא לכל תושב תינתן האפשרות

ערן פז • כניסות

תושבים יקרים

ביום א הקרוב ב 17:30 תיערך ישיבה של הועדה לתכנון ובניה בה תידון התנגדות הועד והתושבים לבקשת השינויים של היזם בנוגע למבנה בכניסה ליישוב.

אנחנו חברי הועד נהיה נוכחים בדיון וניוצג על ידי  עו"ד משה פולאקוביץ.

אמנם לא לכל תושב תינתן האפשרות להציג את התנגדויותיו אך חשוב שיגיעו כמה שיותר תושבים לדיון על מנת להראות את חשיבות הנושא עבורנו.

מצפים לראות רבים מכם שיהיה לכולנו בהצלחה

הועד