משמרים יקרים כמו כולכם גם אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש. א ...

תרבות • 12/5/2021 כניסות

משמרים יקרים כמו כולכם גם אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש. אירוע שבועות המתוכנן ליום שישי כמובן נמצא כרגע בסימן שאלה גדול. אנחנו מתעדכנים דרך פיקוד העורף והמועצה ונעדכן אתכם בזמן אמת בנוגע לפעילות המתוכננת. שמרו על עצמכם בינתים. בשמחות, ועדתרבות.