סיכום פגישה עם ראש המועצה שהתקיימה בתאריך 28/7/2020 כחלק מדר ...

גלית גרונר • 30/7/2020 כניסות

סיכום פגישה עם ראש המועצה שהתקיימה בתאריך 28/7/2020 כחלק מדרישת התושבים, נערכה פגישה עם ראש המועצה. נכחו בפגישה נדב מרגלית, עינב פלד, טל דרי, עודד פורר. מטעם המועצה נכחו: רותם ידלין, היועץ המשפטי למועצה, מהנדס המועצה, שמאי המועצה, מנכ"לית המועצה. 1. הוצגה לרותם התנגדות התושבים לייעוד השטח המתועש שבכניסה ליישוב ולתכניות הבניה המתוכננות. החשש מפגיעה במרקם הכפרי של היישוב ובאיכות החיים כתוצאה משימושים חורגים, רעש, לכלוך, עומס תחבורתי, בטחון וכמובן איכות סביבה. 2. הוצגו לראשת המועצה מספר בקשות : 2.1. עלתה הבקשה שראש המועצה תתמוך בהליך של 'החלפת קרקעות' , והעברת המבנים למקום מתאים אחר במועצה. ושתוביל את המהלך אל מול המינהל. 2.2. ביקשנו שקיפות מהמועצה ושהיישוב יעודכן בכל התקדמות שכל אחת מהתכניות. 2.3. ביקשנו שיועברו לתושבים תכניות שמוגשות ברמת הצגת החזית וחתך המבנים ו/או הדמיות ככל שיוגשו לועדה המקומית 2.4. ביקשנו שהועדה המקומית תציב תנאים נוקשים להיתרים במידה ויוגשו לתכניות בהתאם לאמור : 2.4.1. לא תתחיל בניה לפני שכל התשתיות הרלוונטיות מוכנות (דרכי גישה, כבישים, שערים, ביטחון ובטיחות והתאמות תחבורתיות) 2.4.2. התנאים יהיו באופן שימנעו ניצול המבנים באמצעות שימושים חורגים למיניהם לטובת אולם אירועים, מרכז כנסים, מסעדות מעל גודל מסוים שעלולות להפוך לאולמות אירועים, שעות פעילות המתאימות ליישובים כפריים, כולל סגירה בסופי שבוע, ולאסור שימושים מסחריים היכן שניתן. 2.5. הצגנו את העובדה שאמור לקום מתחם מנועים של אגד באחד המבנים. 3. התייחסות ראשת המועצה: 3.1. ראשת המועצה הבהירה כי היא תומכת בעמדת התושבים העקרונית, אך אין בידיה יכולות חוקיות למנוע או לאסור את הקמת המבנים. 3.2. ראשת המועצה ואנשי המקצוע הבהירו כי הם אינם רואים סיכוי סביר למהלך של 'חילופי קרקעות'. אף על פי כן, ראשת המועצה אמרה כי ככל שהיישוב ייזום פגישה עם המינהל היא תצטרף לפגישה ותתמוך בעמדת היישוב. 3.3. ראשת המועצה הנחתה את מהנדס המועצה לעדכן את וועד היישוב בהתקדמות בכל אחת מהתכניות. הוועד יעדכן את התושבים בעניין. 3.4. ראשת המועצה הנחתה את מהנדס המועצה להעביר לוועד היישוב את התכניות שמגישים היזמים ברמת הצגת החזיתות והחתכים ו/או הדמיות ככל שיוגשו כאלה למועצה. 3.5. ראשת המועצה הבהירה כי היא תעמוד 'על קוצו של יוד' בכל מתן היתר ו/או רישיון עסק במתחם בהתאם לדרישותינו. 3.6. ראשת המועצה טענה שנושא המתחם של אגד כלל לא מוכר למועצה, והוא עניין בין הוועד המקומי לאגודה השיתופית.