פחי מחזור

אמיר קיסנר • כניסות

מישהו יודע מדוע אין פחי מחזור נוספים (פרט לפח כתום לאריזות מזון) בדרומיי, כפי שיש בצפוני ועל יד המזכירות?
זה היה מוריד מהעומס במרכז המחזור וכן, מעלה את כמות הפסולת הממוחזרת, כי הרבה יותר נוח למחזר קרוב לבית...

הודעות בנושא זה